تماس با دکتر سعیدی

تلفن های تعیین نوبت

۰۹۳۷۳۶۷۶۶۸۶

۰۲۱۶۶۵۳۳۲۴۵

آدرس:خیابان ستارخان، تقاطع بهبودی، جنب بانک اقتصاد نوین، پلاک ١٨٢، (ساختمان دندانپزشکی پردیسان)،طبقه دومفهرست
نوبت گیری تعیین وقت
× نوبت گیری در واتساپ