• خيابان ستارخان، تقاطع بهبودی، جنب بانك اقتصاد نوين، پلاك ١٨٢، (ساختمان دندانپزشكی پرديسان)، طبقه دوم

تماس با دکتر سعیدی

تلفن های تعیین نوبت

۰۹۳۷۳۶۷۶۶۸۶

۰۲۱۶۶۵۳۳۲۴۵

DR-SAIDI-ETELAIYEH

آدرس:خیابان ستارخان، تقاطع بهبودی، جنب بانک اقتصاد نوین، پلاک ١٨٢، (ساختمان دندانپزشکی پردیسان)،طبقه دوم

مشاوره با دکتر سعیدی